instytut włókiennictwa
 
polski   english
HR Excellence in Research


Komisja Europejska przyznała Instytutowi Włókiennictwa logo HR Excellence in Research i tym samym potwierdziła, że Instytut stwarza stymulujące i sprzyjające środowisko pracy dla naukowców.  

 
 

 

Europejska Karta Naukowca

W dniu 12 maja 2016 r. Dyrektor Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz prof. nadzw. podpisała deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Instytut Włókiennictwa dołącza do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania. 

Zasady te korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez Instytut Włókiennictwa. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla badaczy poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej. 

Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Instytut Włókiennictwa potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Instytut Włókiennictwa w maju 2016 r. złożył odpowiednie dokumenty do Komisji Europejskiej rozpoczynając tym samym procedurę ubiegania się o logo/nagrodę Human Resources Excellence in Research.

Europejska Karta Naukowca

Deklaracja Instytutu Włókiennictwa

Strategia rozwoju kadr naukowych

 

więcej informacji

 

 

Materiały do pobrania:

 
 
 
 
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych