instytut włókiennictwa
 
polski   english

Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa |Projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa


 
 

W Instytucie Włókiennictwa realizowany jest projekt na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa o akronimie
FORMFIT pt. „Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych”

w ramach Konkursu Nr 6/2014; Umowa Nr DOB-BIO6/20/74/2014 z dnia 23.12.2014.

Termin realizacji: grudzień 2014 – grudzień 2017

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Mielicka

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: 

Instytut Włókiennictwa – Lider, 

Politechnika Warszawska, 

Medcore Sp. z o.o.

 

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach programu
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych