instytut włókiennictwa
 
polski   english
OGŁOSZENIA


Instytut Włókiennictwa w Łodzi ogłasza nabór ofert
w zakresie przeprowadzenia audytu organizacyjnego, mającego na celu
obiektywną ocenę dotychczasowego sposobu zarządzania Instytutem oraz usprawnienie jego działania w przyszłości.

Audyt powinien zawierać następujące elementy:

  • przegląd istniejącej organizacji i sposobu realizacji poszczególnych funkcji/procesów (np. sprzedaż, produkcja, marketing, dział handlowy),
  • audyt personalny,
  • audyt stylu zarządzania,
  • audyt kultury organizacyjnej i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy oraz przydzielonych im zadań,
  • sporządzenie raportu z wnioskami z przeprowadzonego audytu,
  • wydanie rekomendacji co do ewentualnych przyszłych zmian organizacyjnych w Instytucie Włókiennictwa,
  • termin realizacji zadania: do 14 dni od podpisania umowy,
  • warunki płatności: 14 dni od wystawienia faktury. 

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres: 

Sekretariat p.o. Dyrektora Instytutu Włókiennictwa;
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15
lub mailowo na adres info@iw.lodz.pl 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu do Instytutu).
W celu ewentualnego doprecyzowania zakresu audytu należy kontaktować się z dr inż. Tomaszem Czajkowskim, p.o. Dyrektora Instytutu Włókiennictwa, tel. 518-390-370; mail:info@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych