instytut włókiennictwa
 
polski   english
Ocena typu WE (JN 1435) Zabawki


mini_CE_TOYS.jpg
 

Certyfikat oceny typu WE potwierdza spełnienie wymagań określonych w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Jest elementem oceny wyrobu niezbędnym do wydania deklaracji zgodności WE przez producenta i oznakowania wyrobu znakiem CE.

Podstawę prawną certyfikacji zabawek stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. 2011 nr 83 poz. 454)  wdrażającego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/48/WE. 

W ramach certyfikacji zabawek prowadzona jest ocena typu WE. 
 

 

 


 

 

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności certyfikatów wydanych przez IW prosimy o kontakt z Zakładem Certyfikacji TEXTIL-CERT.

 


 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych