instytut włókiennictwa
 
polski   english
Aktualności


STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Informacja dla klienta

Substancje szkodliwe w odzieży dziecięcej

Produkty certyfikowane przez Stowarzyszenie OEKO-TEX są bezpieczne dla konsumentów.

 

W raporcie pod tytułem „Krótkie opowiadanie o potworach w Twojej szafie”, opublikowanym w połowie stycznia przez organizację Greenpeace podane zostały liczne przypadki wykrycia substancji szkodliwych w odzieży dziecięcej pochodzącej od renomowanych - markowych producentów.  

W związku z tym Stowarzyszenie OEKO-TEX® stanowczo oświadcza ze odzież dziecięca posiadająca znak bezpieczeństwa w postaci etykiety: „TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA zbadane na substancje szkodliwe wg STANDARD 100 by OEKO-TEX®” całkowicie spełnia rygorystyczne wymagania STANDARD 100 by OEKO-TEX® i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Należy zaznaczyć, iż wykryte szkodliwe związki chemiczne (tzn. etoksylowane nonylofenole, kancerogenne aryloaminy, ftalany/plastyfikatory, organiczne związki cyny, związki perfluorowane (PCFs) oraz antymon) w przebadanych próbkach odzieży podczas badań przeprowadzonych przez Greenpeace, są również wymienione w obszernym katalogu kryteriów STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ponadto kryteria oceny i poziom dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w certyfikowanych wyrobach, są corocznie aktualizowane, co sprawia, iż wykraczają w wielu przypadkach dalece poza oficjalnie akceptowane narodowe i międzynarodowe wymagania. Z punktu widzenia konsumenta ponad 20 lat doświadczeń funkcjonowania na rynku STANDARD 100 by OEKO-TEX® jako wiodącego systemu certyfikacji niezależnych badań na zawartość substancji szkodliwych, przyczynia się w najwyższym stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa produktów. Realizowane jednocześnie w szerokim zakresie kontrole certyfikowanego produktu obecnego na rynku, jak i regularne audyty w firmach, zapewniają, że również producenci nabywają w skali ogólnoświatowej długotrwałą świadomość odpowiedzialnego stosowania środków chemicznych.

Od 1992 głównym celem Stowarzyszenia OEKO-TEX® jest rozwój parametrów badawczych, określanie dopuszczalnego poziomu zawartości substancji szkodliwych i metod badawczych opartych na zasadach naukowych. Jednakże celem badań laboratoryjnych OEKO-TEX® nie jest wyłącznie wykrywanie niebezpiecznych substancji chemicznych na coraz niższym poziomie ale bezpieczeństwo użytkownika (a w szczególności dziecka). Istotne jest, aby poprzez zwykły kontakt odzieży ze skórą w trakcie jej użytkowania, substancje szkodliwe nie wnikały poprzez skórę do organizmu człowieka i nie narażały jego zdrowa – dlatego też Stowarzyszenie OEKO-TEX® opracowało znak bezpieczeństwa STANDARD 100 by OEKO-TEX®, znak o międzynarodowym znaczeniu, który jest łatwo rozpoznawany przez konsumenta dzięki etykiecie „Tekstylia godne zaufania”.

W nawiązaniu do opublikowanego raportu Greenpeace, na marginesie należy nadmienić, iż niektóre związki chemiczne wykryte w wyrobach włókienniczych mają zastosowanie w produktach codziennego użytku, np.: związki perfluorowane (PCFs) można znaleźć: w powłokach teflonowych rożnego rodzaju sprzętu kuchennego (patelnie), w funkcjonalnych opakowaniach żywności, które są niekiedy użytkowane w bardziej drastycznych warunkach niż wyroby włókiennicze, również odzież chirurgiczna może być powlekana PFCs w celu nadania jej cech barierowości.  Antymon jest składnikiem praktycznie wszystkich wyrobów włókienniczych wykonanych z surowców poliestrowych, ma również zastosowanie w produkcji większości butelek do napojów typu PET i innych plastikowych opakowań. 

 

WNIOSEK:

Stowarzyszenie OEKO-TEX®, wraz z utworzonymi przez siebie kryteriami dotyczącymi badań na zawartość substancji niebezpiecznych w wyrobów włókienniczych (STANDARD 100 by OEKO-TEX®) oraz oferowaną certyfikacją przyjaznych środowisku i społecznie odpowiedzialnych zakładów produkcyjnych (STeP by OEKO-TEX®),  holistycznym podejściem, które kategorycznie obejmuje odpowiedzialne zarządzanie chemikaliami i technologie zrównoważonego wytwarzania – jest  szczególnie pomocne wszystkim firmom produkcyjnym i zaopatrzeniowym w przemyśle włókienniczym, w celu optymalizacji ich łańcuchów produkcyjnych w odniesieniu do szkodliwych chemikaliów, po to aby nawiązywać do propagowanego programu w skali międzynarodowej „ Zero Uwalniania Szkodliwych Chemikaliów”  (ZDHC)„   oraz do kampanii detoksykacyjnych . Ponadto, w sklepie, podczas kupowania wszelkiego rodzaju wyrobów włókienniczych konsument otrzymuje nieodzowną pomoc w podejmowaniu decyzji dzięki etykiecie – „TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA  – zbadane na substancji szkodliwe według STANDARD 100 by OEKO-TEX®”.

 

 

Patrz załącznik zawierający dodatkowe informacje dotyczące wykrytych substancji szkodliwych

 
mini_content_140.jpg

STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest niezależnym systemem badań i certyfikacji dla surowców włókienniczych, półproduktów i gotowych wyrobów włókienniczych na wszystkich etapach przetwarzania.

Zaangażowanie około 10 000 firm w łańcuchu produkcyjnym wyrobów włókienniczych i wydanie ponad 125 000 certyfikatów na miliony produktów, sprawia, iż jest to najbardziej znacząca na świecie etykieta dla wyrobów włókienniczych badanych na zawartość substancji szkodliwych.

 

 


 
mini_step.jpg

„Zrównoważona Produkcja Włókiennicza (STeP) Stowarzyszenia OEKO-TEX®„ jest niezależnym systemem certyfikacji dla marek, sprzedawców i producentów w całym łańcuchu produkcyjnym wyrobów włókienniczych, którzy chcą przekazywać opinii publicznej swoje osiągnięcia dotyczące zrównoważonej produkcji w sposób transparentny, wiarygodny i klarowny. Certyfikacja może dotyczyć zakładów produkcyjnych uczestniczących w poszczególnych etapach produkcji wyrobu tj. producentów włókna, przędzalnie, tkalnie, dziewiarnie aż do wykończalni i producentów wyrobów gotowych.   

 


 

 

 

Informacja uzupełniająca dotycząca substancji szkodliwych wykrytych w badaniach przeprowadzonych przez Greenpeace

Związki Perfluorinowe ( PFCs)

Obecnie istnieją jedynie regulacje prawne dotyczące stosowania sulfonianów perfluoktanu (PFOS) – ograniczenie wynosi 1.0 µmg/m2. W 2009 roku kryterium oceny OEKO-TEX® Standard 100 zostało poszerzone o kolejny związek, tzn.: kwas perfluorooktanowy (PFOA) a w 2014 roku dodano kolejne cztery związki perfluorowane (PFCs). Dopuszczalny poziom zawartości substancji zaliczonych do substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) ustalony przez OEKO-TEX® jest o wiele niższy w porównaniu z wartościami określonymi w rozporządzeniu REACH (obowiązek informowania przy > 0.1%, tzn. 1000mg/kg), dlatego też stosowana jest czuła metoda oznaczania w celu zapewnienia spełnienia zakładanych wymagań. Oznacza to, że od kilku już lat producenci są świadomi faktu obowiązku ograniczenia stosowania tych bardzo trwałych w środowisku substancji i wprowadzania ich zamienników. To jeszcze raz potwierdza nowatorską rolę OEKO-TEX® Standard 100 w profilaktycznej ochronie konsumenta.

Ftalany 

Zdaniem Stowarzyszenia OEKO-TEX® nie należy stygmatyzować produktów zawierających ftalany na bardzo niskim poziomie (jak to miało miejsce w ocenie wyników badań przeprowadzonych przez Greenpeace), ponieważ ftalany są powszechne obecne w środowisku, a wykryta ich niewielka zawartość nie jest koniecznie efektem zaplanowanego i celowego użycia. Dlatego też z tego powodu ustawodawcy określili wartość dopuszczalną rzędu 1000 mg/kg (czyli 0.1% ) , które ma zastosowanie na przykład: do zabawek dla dzieci oraz smoczków dla niemowląt.

Antymon

W badaniach przeprowadzonych przez Greenpeace zawartość antymonu została oznaczona po uprzednim przeprowadzeniu całkowitego rozkładu badanej próbki, natomiast wg STANDARD 100 by OEKO-TEX® zawartość tego metalu badana jest po wykonaniu ekstrakcji próbki – i właśnie ta ilość jest istotna dla konsumenta. Badania dobitnie wykazują ze tylko mały procent antymonu zawartego praktycznie we wszystkich wyrobach włókienniczych wykonanych z poliestru jest uwalniany w warunkach ekstrakcji przy pomocy roztworu kwaśnego sztucznego potu (symulacja użytkowania odzieży).

Kancerogenne aryloaminy

Zawartość kancerogennych aryloamin, które mogą być uwalniane z barwników azowych w wyrobach włókienniczych, musi sprostać daleko ostrzejszym kryteriom w STANDARD 100 by OEKO-TEX® niż kryteriom ustanowionym przez ustawodawców np. na poziomie europejskim.

Etoksylowane nonylofenole 

Pomimo iż etoksylowane nonylofenole (NPEOs) są głównie substancjami szkodliwymi przede wszystkim dla środowiska a stosowane są jako środki powierzchniowo czynne w produkcji tekstyliów, to nonylofenol, oktylofenl oraz ich etoksylaty  są zamieszczone w katalogu kryteriów badania substancji szkodliwych zgodnie z STANDARD 100 by OEKO-TEX® od 2012 roku, a wartość dopuszczalna zawartości tych związków ponownie została obniżona. NPEOs zostały także niedopuszczone w systemie certyfikowania zakładów produkcyjnych przyjaznych środowisku i odpowiedzialnych społecznie zgodnie z STeP by OEKO-TEX®.

Organiczne związki cyny

Tributylocyna (TBT) i dibutylocyna (DBT) już od 2000 roku muszą spełniać rygorystyczne kryteria STANDARD 100 by OEKO-TEX®. W kolejnych latach kryteria badawcze zostały poszerzone o trifenylocynę (TPhT) i dioktylocynę (DOT). REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) w Załączniku XVII dopuszcza bardzo wysoką zawartości tych związków, tzn.: 0.1% (czyli 1000mg/kg) , natomiast kryteria STANDARD 100 by OEKO-TEX® dotyczące tych substancje są bardziej rygorystyczne:

Produkty dziecięce TBT i TPhT: 0.5mg/kg DBT i DOT: 1.0 mg/kg

Produkty z bezpośrednim kontakcie ze skórą TBT i TPhT: 1.0mg/kg DBT i DOT: 2.0mg/kg

Stosowanie organicznych związków cyny jako środki wykończeniowe biologicznie aktywne w STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest zabronione.

 

Pozostałe kryteria badawczeSTANDARD 100 by OEKO-TEX® zamieszczone są na stronie: 

www.OEKO-TEX.com/limitvalues


 

Informacja prasowa 

13 stycznia 2014 r. / 2134-EN

 

OEKO-TEX® kryteria badawcze: nowe wymagania w 2014r.

 

Jak to jest w zwyczaju, z początkiem nowego roku Stowarzyszenie Oeko-Tex® dokonało aktualizacji obowiązujących kryteriów badawczych i wartości granicznych substancji dla celów certyfikacji wyrobów na znak Oeko-Tex® Standard 100. Podane poniżej nowe wymagania zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r. po trzymiesięcznym okresie przejściowym.

Wymagania dla kwasu perfluorooktanowego (PFOS) będą bardziej restrykcyjne. 

Zawartość tego związku w wyrobie nie będzie mogła przekraczać następujących wartości:

klasa produktu I: 50 µg/kg = 0,05 mg/kg (dotychczas 0,10 mg/kg)

klasa produktu II: 100 µg/kg = 0,10 mg/kg (dotychczas 0,25 mg/kg)

klasa produktu III: 100 µg/kg = 0,10 mg/kg (dotychczas 0,25 mg/kg)

klasa produktu IV: 500 µg/kg = 0,50 mg/kg (dotychczas 1,00 mg/kg)

Związki perfluorowane o dłuższych łańcuchach także zostaną uwzględnione w kryteriach 

z wartościami granicznymi jak dla PFOS. Chodzi w szczególności o następujące związki:

kwas perfluoroundekanowy (CAS 2058-94-8),

kwas perfluorododekanowy (CAS 307-55-1),

kwas perfluorotridekanowy/perfluorotrikaprynowy (CAS 72629-94-8)

kwas perfluorotetradekanowy (CAS 376-06-7).

Powyższe związki znajdują się na liście SVHC („Substancji Wzbudzających Szczególnie Duże Obawy”- ang. „Substances of Very High Concern”) publikowanej na stronach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Lista ta jest sukcesywnie poszerzana o substancje zidentyfikowane jako wywierające poważne oraz często nieodwracalne skutki dla środowiska i zdrowia człowieka, kandydujące do włączenia do załącznika XIV Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 

Jak widać, Stowarzyszenie Oeko-Tex® wspiera międzynarodową inicjatywę „Zero Discharge of Hazardous Chemicals” (ZDHC)  podjętą przez właścicieli wiodących marek odzieżowych i sprzedawców detalicznych w celu wykluczenia szkodliwych substancji chemicznych z procesów produkcyjnych najpóźniej do 2020 roku.

Lista oksyetylenowanych oktylo - i nonylofenoli poszerzy się o nowe związki zawierające 1-20 grup oksyetylenowych w łańcuchu. 

Co więcej, wartości dopuszczalne dla nonylofenoli (NP), oktylofenoli (OP) jak i oksyetylenowanych nonylofenoli (NP(EO)) oraz oksyetylenowanych  oktylofenoli (OP(EO)) będą znacząco obniżone dla wszystkich klas produktów:

Suma NP + OP: 10,0 mg/kg (dotychczas 50 mg/kg)

Suma NP + NP(EO)1-20 + OP + OP(EO)1-20: 250,0 mg/kg (dotychczas 500 mg/kg)

Poprzez zaostrzenie kryteriów, Stowarzyszenie Oeko-Tex® niewątpliwie znacząco wpływa na całkowite wyeliminowanie nonylofenoli, oktylofenoli, oksyetylenowanych oktylo - i nonylofenoli 

z procesów produkcji wyrobów włókienniczych do czego dąży przemysł jak i inicjatorzy kampanii ZDHC („Zero Uwalniania Szkodliwych Chemikaliów”). Audyty prowadzone w firmach w ramach certyfikacji Oeko-Tex są ważnym elementem sprzyjającym zwiększeniu świadomości wśród producentów wyrobów włókienniczych w zakresie szkodliwości ww. substancji na środowisko.

W przyszłości będą oznaczane oprócz pentachlorofenolu (PCP) i tetrachlorofenoli (TeCP) także wszystkie trichlorofenole (TrCP).

Ponadto lista wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) zostanie poszerzona 

o siedem nowych substancji, niemniej jednak całkowita dopuszczalna zawartość łącznie 24 związków z tej grupy nie ulegnie zmianie dla poszczególnych klas produktów. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż co do zasady, Stowarzyszenie Oeko-Tex® pełni pionierską rolę w wytyczaniu standardów badań wyrobów włókienniczych i akcesoriów. Europejskie przepisy prawne, które zostały opublikowane w grudniu 2013 roku 

a zaczną obowiązywać od 27 grudnia 2015 roku (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1272/2013 zmieniające załącznik XVII do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 REACH) 

w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zostały uwzględnione 

w dokumencie normatywnym Oeko-Tex® Standard 100 – wersja 2014. 

W celu zachowania kompletności kryteriów, do grupy zmiękczaczy (plastyfikatorów) zostanie dołączony ftalan dipentylu o nr CAS 84777-06-0.


 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych