instytut włókiennictwa
 
polski   english

PROJEKT ENVIRO-PATENT |PROJEKT ENVIRO-PATENT


 
 


POIG.01.03.02-10-064/11

Uzyskanie ochrony patentowej na technologie nowej generacji włókienniczych materiałów barierowych

Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Priorytet I – Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

 

Podstawa prawna:  

Umowa nr UDA-POIG.01.03.02-10-064/11 z dnia 11.03.2013 z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji                                         

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Termin realizacji Projektu:  01.01.2013 – 04.12.2015

Wartość Projektu:   600 000 zł  (85% Udział UE)

Beneficjent Projektu:  Instytut Włókiennictwa w Łodzi

 

 


 

 

Biuro projektu: 

Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
tel: 42 61-63-144 
e-mail: envirotex@iw.lodz.pl

 

 

 

 

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych