instytut włókiennictwa
 
polski   english
Ocena typu WE (JN 1435) Odzież ochronna


mini_CE_PPE.jpg
 

Certyfikat oceny typu WE potwierdza spełnienie wymagań określonych w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Jest elementem oceny wyrobu niezbędnym do wydania deklaracji zgodności WE przez producenta i oznakowania wyrobu znakiem CE.

 
Podstawę prawną certyfikacji odzieży ochronnej stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EEC. 
W ramach certyfikacji odzieży ochronnej prowadzona jest:
  • ocena typu WE (art. 10 dyrektywy 89/686/EEC) 
  • kontrola procesu produkcji (art.11a dyrektywy 89/686/EEC). 

 


 

 
 

 

 


 

 

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT prowadzi wykaz wydanych certyfikatów. W celu uzyskania informacji na temat ważności certyfikatów wydanych przez IW prosimy o kontakt z Zakładem Certyfikacji TEXTIL-CERT.

 


 

Skargi dotyczące działalności Zakładu Certyfikacji i każdej czynności wykonanej w trakcie procesu certyfikacji oraz odwołanie od decyzji podjętych przez Zakład Certyfikacji mogą być kierowane do Dyrektora Instytutu Włókiennictwa zgodnie z procedurą CP-05"Skargi i odwołania" (udostępnianej na życzenie).

 


 

Formularze do pobrania

 
 
 
 

 

 

Pliki do pobrania

 
 
 
 
 
 
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych