instytut włókiennictwa
 
polski   englishPROJEKT z wykorzystaniem metody foresight


 
 
 

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski

Projekt realizowany w ramach POIG,
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.


Koordynator Projektu - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi


Kierownik Zespołu Projektowego Instytutu Włókiennictwa

mgr inż. Krzysztof Sikorski
Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych
tel.: 42 25 34 455
e-mail: ksikorski@iw.lodz.pl

 

 Skład Zespołu Projektowego Instytutu Włókiennictwa

 

Osoby realizujące zadania badawcze:
1.    mgr inż. Krzysztof Sikorski
2.    mgr inż. Edward Wilk
3.    mgr inż. Iwona Mączka
4.    mgr inż. Paweł Swaczyna
5.    dr inż. Mirosław Polipowski
6.    mgr inż. Jerzy Andrysiak
7.    dr inż. Anetta Walawska
8.    dr inż. Barbara Filipowska
9.    dr inż. Elżbieta Mielicka
10.  mgr inż. Jolanta Janicka
11.  dr inż. Anna Pinar
12.  mgr inż. Romualda Koźmińska
13.  mgr inż. Izabela Oleksiewicz
14.  Teresa Massalska-Lipińska


Osoby współpracujące - realizujące zadania organizacyjne i administracyjne:
1.    Barbara Pindor
2.    Jolanta Filich
3.    Hanna Zawiśniewska
4.    Iwona Jaksoń
5.    Jolanta Cyrek
6.    Zuzanna Matczak
7.    mgr Joanna Winiecka
8.    mgr inż. Regina Malec
9.    mgr inż. Małgorzata Skrobecka
10.  Danuta Matysiak
11.  mgr Michał Perzyński

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych