instytut włókiennictwa
 
polski   english

PROJEKTY KLUCZOWE | NANOMITEX | ENVIROTEX | BIOGRATEX |PROJEKTY KLUCZOWE


 
PROJEKTY KLUCZOWE
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007-2013


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.
 


Informujemy, że Instytut Włókiennictwa jest Liderem dwóch Projektów Kluczowych:

 

„Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze”
PO IG.01.03.01-00-004/08

Kierownik projektu:
dr inż. Małgorzata Cieślak
cieslakm@iw.lodz.pl   lub nanomitex@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 405

 

„Barierowe materiały nowej generacji, chroniące  człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska”
PO IG.01.03.01-00-006/08

Kierownik projektu:
dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl  lub envirotex@iw.lodz.pl
tel. 42 61 63 104 lub 110

 

Instytut Włókiennictwa jest również partnerem w projekcie kluczowym realizowanym w ramach działalności Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego. 

 

„Biodegradowalne wyroby włókniste”
PO IG.01.03.01-00-007/08

Kierownik Partnera:
dr inż. Elżbieta Mielicka
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl   
tel. 42 25 34 488

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych