instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Kontakt |Opis


Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w zakresie:

 • Technologii przędzalniczych, tkackich i włókninowych, obejmujących projektowanie i rozwój innowacyjnych przędz, tkanin, włóknin i materiałów kompozytowych, przeznaczonych na:
  • odzież ochronną i roboczą,
  • materiały medyczne i profilaktyczno-zdrowotne,
  • umundurowania i zastosowania militarne,
  • materiały techniczne,
  • agrotekstylia,
  • materiały filtracyjne,
  • tekstylia biodegradowalne.
 • Technologii i konstrukcji specjalnych materiałów włókienniczych do obiektów użytku publicznego i środków komunikacji o właściwościach trudno zapalnych, antyelektrostatycznych, antywandalowych i wysokim komforcie fizjologicznym.
 • Modelowania struktur i technologii niekonwencjonalnych tekstyliów 3D do zastosowań specjalnych:
  • tkanin kształtowych i szkieletowych,
  • włókienniczych nośników złóż biologicznych,
  • tkanych preform przestrzennych.
 • Teksturowania i sczepiania pneumatycznego przędz.

 • Rozwoju ekologicznych technologii włókienniczych.

 • Badań nad wykorzystaniem produkcyjnych odpadów włókienniczych.

 • Modelowania komfortu termiczno – fizjologicznego odzieży.

 • Badań nad wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik pomiarowych do oceny włókien, przędz, tkanin, włóknin i materiałów złożonych.

 • Opracowywania wielofunkcyjnych materiałów barierowych o zaprogramowanych właściwościach użytkowych do zastosowań na:
  • odzież ochronną i roboczą,
  • materiały medyczne i profilaktyczno-zdrowotne,
  • umundurowania i zastosowania militarne,
  • materiały techniczne.
 • Usług techniczno-technologicznych i projektowych w zakresie:
  • Projektowania i wykonywanie w systemie CAD-CAM projektów plastycznych, struktur tkanin, wzornic żakardowych i nicielnicowych na nośnikach analogowych i cyfrowych z możliwością symulacji i wizualizacji projektowanych tkanin.
  • Projektowania i wytwarzania trudnopalnych tkanin dekoracyjnych do wyposażenia wnętrz obiektów o charakterze zabytkowym i gmachów użyteczności publicznej,
  • Wytwarzania w skali laboratoryjnej prób tkanin (próby strukturalne, wzornicze, ocena przerabialności).
 • Szkolenia, doradztwa i ekspertyz techniczno – technologicznych w zakresie:
  • technologii przędzalniczych, tkackich, włókninowych,
  • oceny maszyn włókienniczych (przędzalniczych, tkackich, włókninowych),
  • aplikacji nowych surowców,
  • jakości włókien, przędz i tkanin.
  • identyfikacji struktury i przeznaczenia tkanin i włóknin,
  • nadawania kodów towarowych.
 

Kierownik Zakładu

dr inż. Ewa Witczak
tel. 42 25-34-455
fax 42 25-34-490
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

 

 
Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych opierając się na wieloletnim doświadczeniu, wykorzystując żakardową technikę tkania wykonuje tkane obrazy obiektów zabytkowych, rekonstrukcje (repliki) tkanin zabytkowych, oraz tkane materiały promocyjne i reklamowe. Ponadto wykorzystując specjalistyczny wzorniczy program komputerowy wykonuje graficzne opracowania projektów tkanin dla wszystkich typów wyrobów żakardowych wraz z doborem ich struktury i technologii wytwarzania. Do każdego projektu wykonuje się wzornicę sterującą maszyną żakarda w postaci nośnika analogowego lub cyfrowego.
 
 
 
 
 

Konkakt

mgr inż. Paweł Skórka
tel. 42 25-34-412
fax: 42 25-34-490
e-mail: skorka@iw.lodz.pl

 

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych