instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt | Wniosek do pobrania |Opis


Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

siedziba:
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź

 
mini_PCA-badania_ds_AB077.jpg

Laboratorium akredytowane przez PCA,
nr akredytacji AB 077

 
mini_OiB_44_2018.jpg

Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa
(akredytacja OiB Nr 44/MON/2018

 

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych wykonuje badania wyrobów włókienniczych w dowolnej postaci przerobu jak:

 • włókno,
 • czesanka,
 • przędza,
 • tkaniny,
 • dzianiny,
 • włókniny,
 • wyroby gotowe,
 • materiały opatrunkowe,
wg norm PN, PN-EN, PN-EN ISO oraz według procedur badawczych własnych.


Podstawowe badania wykonywane w Laboratorium:

 • odporność wybarwień na czynniki fizyko-chemiczne, takie jak: pranie, woda, pot, tarcie, rozpuszczalniki organiczne, woda morska i chlorowana, ślina,
 • odporność wybarwień na światło w normalnych warunkach pogodowych zgodnie z normą
  PN-EN ISO 105-B02,
 • odporność wybarwień na sztuczną pogodę ( z nadeszczeniem) zgodnie z normą
  PN-EN ISO 105-B04 ( materiały przeznaczone np. na parasole, markizy),
 • odporność wybarwień na światło i starzenie zgodnie z normą PN-EN ISO 105-B06
  (np. dla tapicerki samochodowej),
 • badania chemiczne m.in.: oznaczanie pH ekstraktów wodnych, wyznaczanie zawartości formaldehydu, metali ciężkich, kancerogennych amin aromatycznych z grupy MAK IIIA1
  i MAK IIIA2, 4-aminoazobenzenu, pestycydów, pentachlorofenolu, ftalanów,
 • oznaczanie składu surowcowego wyrobów włókienniczych,
 • oznaczanie zawartości tłuszczu, substancji niewłóknistych i natłustki,
 • właściwości ochronne przed promieniowaniem UV,
 • oznaczanie zawartości kadmu i ołowiu w wyrobach ceramicznych.

Badanie składu procentowego surowca w mieszankach dwuskładnikowych w wyrobach włókienniczych wykonujemy również według metod akredytowanych, zawartych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 ze zm., z dnia 27 września 2011 r. Metody badań zawarte w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego mają znaczenie nadrzędne w stosunku do metod znormalizowanych i są wykorzystywane m.in. do oceny zgodności/niezgodności z deklaracjami producentów.


 
 

Laboratorium wykonuje badania w zakresie nie objętym akredytacją, do których między innymi należą:

 • badanie transmisji światła przez płaskie wyroby włókiennicze oraz opakowania z tworzyw sztucznych przy długości fali od 200nm do 700 nm,
 • badanie czystości chemicznej celulozowych wyrobów higienicznych,
 • wyznaczanie zawartości tetrachlorofenolu.
Laboratorium wykonuje kompleksowe badania produktów tekstylnych i higienicznych dla sieci handlowych.

W Laboratorium wykonywane są ekspertyzy w zakresie błędów powstałych w procesach bielenia, barwienia, drukowania, apreturowania, wykończenia, termicznej i mechanicznej obróbki materiałów włókienniczych.

Organizowane są szkolenia i kursy z zakresu chemicznej obróbki włókna oraz prowadzenia badań zgodnie z obowiązującymi normami PN, PN-EN, PN-EN ISO.

Pracownicy Laboratorium współpracują z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie opracowywania i opiniowania Polskich Norm oraz norm europejskich i międzynarodowych. Biorą udział w pracach Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" w Sekcji Przemysłu Tekstylnego i Skórzanego. 
Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych współpracuje z laboratoriami Instytutów krajowych i zagranicznych w zakresie organizacji i uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych. 
 
 

 

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Jerzy Piestrzeniewicz
tel. 42 61-63-130
fax  42 61-63-131
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl

Kierownik Techniczny ds. Badań Instrumentalnych

mgr inż.  Agnieszka Lisiak-Kucińska
tel. 42 61-63-128
e-mail: alisiak@iw.lodz.pl


Kierownik Techniczny ds. Badań Chemicznych i Odporności Wybarwień

mgr inż. Katarzyna Chylewska

tel. 42 61-63-128 
e-mail: kchylewska@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych