instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Rodzaj działalności


Laboratorium świadczy szeroki zakres usług w obszarze badań mikrobiologicznych wyrobów włókienniczych. Wykonuje badania, według norm polskich PN i amerykańskich: ASTM i AATCC, z zakresu wyznaczania aktywności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej wyrobów włókienniczych, metodami jakościowymi i ilościowymi. Jest także unikalnym w skali kraju laboratorium, wykonującym badania w zakresie oceny i klasyfikacji włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych. 

Laboratorium wykonuje badania wyznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych zgodnie z następującymi metodami:

 • Ocena aktywności antybakteryjnej:
  • PN-EN ISO 20645:2006 Płaskie wyroby włókiennicze – Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej – Metoda dyfuzji na płytce z agarem – Metoda jakościowa 
  • PN-EN ISO 20743:2013 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym – Metoda ilościowa
  • AATCC Test Method 100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials:  Assessment of – Metoda ilościowa
  • ASTM E2180-07 Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric or Hydrophobic Materials – Metoda ilościowa 
  • ASTM E2149 – 10 Determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions – Metoda ilościowa
 • Ocena aktywności przeciwgrzybicznej:
  • PN-EN 14119:2005 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów. Metoda B2. – Metoda jakościowa
  • AATCC Test Method 30-2013 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textile Materials – Metoda jakościowa

Badania w zakresie oceny i klasyfikacji włókienniczych wyrobów medycznych, wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy:

 • PN-EN 13795:2013 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia. Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań”, dla następujących parametrów:
  • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro, 
  • PN-EN ISO 22610:2007 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia  - Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro. 
  • Czystość   pod względem cząstek stałych oraz odporność na pylenie, 
  • PN-EN ISO 9073 – 10 : 2006  Tekstylia – Metody badania włóknin, - Część 10: Wydzielanie się  pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym.
  • Czystość – mikrobiologiczna
  • PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009 Sterylizacja wyrobów medycznych, Metody mikrobiologiczne, Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach

Laboratorium zorganizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych