instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Opis


Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych

siedziba:
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
 
 

Informujemy  o możliwości wykonywania nowego zakresu usług badawczych w nowoutworzonym Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych.

Laboratorium  zorganizowane  zostało w ramach  projektu współfinansowanego  przez UNIĘ  EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych wykonuje badania w zakresie oceny i klasyfikacji włókienniczych wyrobów medycznych:
  • fartuchów chirurgicznych,
  • obłożeń chirurgicznych,
  • odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych.
 
Laboratorium wykonuje badania zgodnie z wymaganiami zawartymi w Normie Europejskiej: PN – EN 13795 – 2: 2006 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Część 2: Metody badania”, dla następujących parametrów:
  • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro, zgodnie z metodą badania opisaną w normie PN-EN ISO 22610:2007 "Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia - Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro".
  • Czystości   pod względem cząstek stałych oraz odporności na pylenie, zgodnie z metodą badania opisaną w Normie Europejskiej PN-EN ISO 9073 – 10 : 2006  "Tekstylia – Metody badania włóknin, - Część 10: Wydzielanie się  pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym".

Laboratorium jest wyposażone w aparaturę niezbędną do wykonania pełnego zakresu w/w badań m.in.:
  • Aparat do badania odporności na przenikanie bakterii,
  • Aparat do badania pylenia wyrobów włókienniczych, umieszczony w komorze z laminarnym przepływem powietrza.
 
 

 

(siedziba: ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź)

Kierownik Laboratorium

mgr Magdalena Kiwała
tel: 42 61-63-143
fax: 42 67-92-638
e-mail: mkiwala@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych