instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Opis


Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych

siedziba:
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
 

Laboratorium akredytowane przez PCA
nr akredytacji AB 1657

 

 

Laboratorium świadczy szeroki zakres usług w obszarze badań mikrobiologicznych wyrobów włókienniczych. Wykonuje badania, według norm polskich PN i amerykańskich: ASTM i AATCC, z zakresu wyznaczania aktywności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej wyrobów włókienniczych, metodami jakościowymi i ilościowymi. Jest także unikalnym w skali kraju laboratorium, wykonującym badania w zakresie oceny i klasyfikacji włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych. 

Laboratorium wykonuje badania wyznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych zgodnie z następującymi metodami: 

METODY BADAŃ OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTACJI PCA NR AB 1657

 • PN-EN ISO 20645:2006 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej - Metoda dyfuzyjna 
 • PN – EN ISO 20743:2013-10 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym - Metoda absorpcyjna
 • PN – EN 14119:2005 pkt 10.5 (B2) Aktywność antygrzybicza - Test dyfuzyjny na agarze - Metoda wizualna

METODY BADAŃ NIE OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTACJI 

AATCC Test Method 100-2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials:  Assessment of – Metoda ilościowa

ASTM E2180-07 Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric or Hydrophobic Materials – Metoda ilościowa 

ASTM E2149 – 10 Determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions – Metoda ilościowa

PN-EN 14119:2005 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów. Metoda A1. – Metoda jakościowa

AATCC Test Method 30-2013 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textile Materials – Metoda jakościowa

Badania w zakresie oceny i klasyfikacji włókienniczych wyrobów medycznych (nie objęte zakresem akredytacji), wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 13795:2013 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia. Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań”, dla następujących parametrów:

 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro,
  PN-EN ISO 22610:2007 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia  - Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro. 
 • Czystość   pod względem cząstek stałych oraz odporność na pylenie,
  PN-EN ISO 9073 – 10 : 2006  Tekstylia – Metody badania włóknin, - Część 10: Wydzielanie się  pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym.
 • Czystość – mikrobiologiczna
  PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009 Sterylizacja wyrobów medycznych, Metody mikrobiologiczne, Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach

 

Laboratorium zorganizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego
przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 

 


Kierownik Laboratorium                                                  Kierownik Techniczny

mgr Magdalena Kiwała                                                    mgr inz. Piotr Kaczmarek
tel: 42 61-63-143                                                             tel: 42 61-63-154
fax: 42 67-92-638                                                            fax: 42 67-92-638
e-mail: mkiwala@iw.lodz.pl                                               e-mail: pkaczmarek@iw.lodz.pl 

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych