instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt | Wniosek do pobrania |Rodzaj działalności


Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
wykonuje badania materiałów włókienniczych - od surowa do wyrobu gotowego, wg norm PN, PN-EN, PN-EN ISO oraz
według własnych procedur badawczych

w zakresie właściwości:
 • fizyko – mechanicznych
 • fizyko – chemicznych
 • fizjologicznych, takich jak:
  • przepuszczalność powietrza,
  • opór cieplny,
  • opór pary wodnej (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie  płyty)
 • specjalnych,  
Laboratorium wykonuje badania:
 • surowca
 • przędzy
 • nici
  • wyrobów gotowych:
  • tkanin,
  • dzianin,
  • włóknin
  • odzieży
  • wyrobów pończoszniczych
  • pokryć podłogowych
  • wyrobów  medycznych: bandaże, siatki opatrunkowe
oraz wyrobów specjalnych takich jak:
 • geotekstylia,
 • specjalistyczna odzież ochronna,
 • wyroby powleczone,
 • wyroby włókiennicze medyczne:
  • protezy medyczne: protezy naczyń krwionośnych, protezy ubytków czaszki, protezy powięzi mięśni
  • bandaże, siatki opatrunkowe
 • zabawki i materiały do ich wytwarzania
 
 
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych
 • nr   22 ds. Odzieżownictwa,
 • nr   26 ds. Wyrobów Włókienniczych,
 • nr   27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych,
 • nr 142 ds. Geosyntetyków
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych