instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt | Wniosek do pobrania |Opis


Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych

siedziba:
ul. Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
siedziba:
ul. Gdańska 118
90-520 Łódź

 
mini_PCA-badania_ds_AB164.jpg

Laboratorium akredytowane przez PCA,
nr akredytacji AB 164

 
mini_OiB_45_2018.jpg

Akredytacja w zakresie obronności i bezpieczeństwa
(akredytacja OiB Nr 45/MON/2018

 
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
wykonuje badania materiałów włókienniczych - od surowa do wyrobu gotowego, wg norm PN, PN-EN, PN-EN ISO oraz
według własnych procedur badawczych

w zakresie właściwości:
 • fizyko – mechanicznych
 • fizyko – chemicznych
 • fizjologicznych, takich jak:
  • przepuszczalność powietrza,
  • opór cieplny,
  • opór pary wodnej (metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie  płyty)
 • specjalnych,  
Laboratorium wykonuje badania:
 • surowca
 • przędzy
 • nici
  • wyrobów gotowych:
  • tkanin,
  • dzianin,
  • włóknin
  • odzieży
  • wyrobów pończoszniczych
  • pokryć podłogowych
  • wyrobów  medycznych: bandaże, siatki opatrunkowe
oraz wyrobów specjalnych takich jak:
 • geotekstylia,
 • specjalistyczna odzież ochronna,
 • wyroby powleczone,
 • wyroby włókiennicze medyczne:
  • protezy medyczne: protezy naczyń krwionośnych, protezy ubytków czaszki, protezy powięzi mięśni
  • bandaże, siatki opatrunkowe
 • zabawki i materiały do ich wytwarzania
 
 
Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych
 • nr   22 ds. Odzieżownictwa,
 • nr   26 ds. Wyrobów Włókienniczych,
 • nr   27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych,
 • nr 142 ds. Geosyntetyków
 

 

Kierownik Laboratorium - (siedziba: ul. Gdańska 118)

dr inż. Beata Witkowska
tel. 42 25-34-419
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl                                            

Zastępca Kierownika Laboratorium - (siedziba: ul. Brzezińska 5/15)

mgr inż. Jerzy Andrysiak
tel. 42 61-63-140
e-mail: jandrysiak@iw.lodz.pl                                            


(siedziba ul. Gdańska 118)

mgr inż. Zofia Mokwińska
tel. 42 25-34-421
e-mail: z.motwinska@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych