instytut włókiennictwa
 
polski   english
Na membrany głosnikowe


Tkaniny z udziałem NOMEXU na resory głośnikowe

Istotna role w obecnym świecie techniki i wyrobach technicznych odgrywają zastosowane w nich materiały tekstylne, których jakość i trwałość w dużej mierze decyduje o jakości i trwałości wyrobu finalnego.

Zdarza się, że zastosowane w wyrobach technicznych tekstylia stanowią najsłabsze ogniwo.
Jednak współczesna chemia polimerów daje do dyspozycji projektantom wyrobów włókienniczych bogata ilość materiałów, których odpowiedni dobór, konstrukcja wyrobu, umożliwia spełnienie wysokich wymagań jakie SA im stawiane.

Przykład mogą stanowić głośniki radiowe szczególnie samochodowe, w których zastosowane tekstylia bawełniane na resory głośnikowe stanowiły najsłabszy element w głośniku.

Głośniki często w swoim użytkowaniu poddawane są drastycznym warunkom, w których wymagana jest ich niezawodność działania i trwałość. Dotyczy to działania skrajnie zróżnicowanych warunkach klimatycznych takich jak mróz, wilgoć, wysokie i niskie temperatury zmieniające się w krótkich przedziałach czasowych. W takich warunkach głośniki muszą być niezawodne i spełniać stałe, określone wymagania techniczne i wytrzymałościowe. Resory głośnikowe ze względu na swoją funkcję i warunki pracy poddawane są szeregu badaniom wytrzymałościowym i technicznym.
Badaniom wstępnym poddawane są tkaniny z przeznaczeniem na resory, same resory, jak i całe głośniki.

Prowadzone badania wykazały, że najsłabszym elementem głośników były resory głośnikowe z tkanin bawełnianych.

Resory te z uwagi na zastosowany surowiec posiadały parametry użytkowe (pękanie, deformacja), co w znaczący sposób skracało żywotność całego głośnika.

Badania resorów głośnikowych wykonanych z tkanin bawełnianych wykazały, że pod wpływem wilgoci następowała deformacja resorów. Natomiast poddanie tych resorów działaniu temperatury 210oC w czasie 2 godzin powodował zmianę koloru i wyraźny spadek wytrzymałości dyskwalifikujący wyrób.

Te przyczyny tj. powstawanie uszkodzeń w procesie formowania resorów głośnikowych, niska odporność na działanie wilgoci i temperatury były powodem szukania nowych struktur tkanin, które wyeliminowałyby te niekorzystne zjawiska, a jednocześnie zwiększyły żywotność głośników. Parametry techniczne resorów głośnikowych uzależnione są od wielkości i rodzaju głośników i determinują zastosowanie odpowiednich struktur tkanin pod względem masy powierzchniowej.

Tkaniny z zastosowaniem na resory głośnikowe zostały wykonane z udziałem włókien Nomex T 450 (2,2 dtex, 51 mm) i masie powierzchniowej 100g i 140g. Tkaniny z udziałem Nomexu posiadają znacznie wyższe wytrzymałości i wydłużenia w porównaniu z tkaninami bawełnianymi, co ma istotne znaczenie zarówno na formowanie resorów jak i trwałość. Jednocześnie resory wykonywane z tkanin z udziałem Nomexu wykazują dużą odporność na wilgoć i temperaturę. Nie stwierdzono w nich deformacji i spadku wytrzymałości. Resory głośnikowe są poddawane następującym testom po zamontowaniu w głośnikach:

  1. Odporność na stałe ciepło wilgotne (temperatura +80oC i wilgotność względna 90-95%,
  2. Odporność na ciepło suche (do +120oC),
  3. Odporność na zimno (-40oC),
  4. Odporność na wolne cykle zmiany temperatury (od -30oC ÷ 90oC) zmiana temperatury w ciągu 2 godzin,
  5. Odporność na szybkie zmiany temperatury (+90oC ÷ 40oC).

Po przeprowadzeniu w/w badań elementy nie powinny wykazywać uszkodzeń lub odkształceń.

 

Kontakt i informacje:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Produkcji Doświadczalnej
mgr inż. Andrzej Majchrzak
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3
tel 42 61-63-240
e-mail: majchrzak@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych