instytut włókiennictwa
 
polski   english
Przyrządy pomiarowe


SORPCJOMETR

Przyrząd do pomiaru wskaźników sorpcji cieczy w wyrobach włókienniczych.

(Nowa metoda pomiaru powierzchniowej chłonności cieczy wyrobów włókienniczych) Sorpcjometr służy do określania zdolności powierzchniowego chłonięcia cieczy przędzy i płaskich wyrobów włókienniczych w kontakcie z mokrą powierzchnią.

 

Opracowany program analizy krzywej sorpcji umożliwia odczyt następujących wskaźników:

  • maksymalnej ilość chłoniętej cieczy,
  • ilość chłoniętej cieczy w dowolnie wybranym punkcie lub przedziale czasowym,
  • prędkość chłonięcia w dowolnie wybranym przedziale krzywej,
  • całkowity czas chłonięcia,
  • czas opóźnienia charakteryzujący zwilżalność,
  • przeliczenie ilości chłoniętej cieczy na jednostkę powierzchni, masy lub grubości wyrobu.

Zastosowanie:

  • Ocena zdolności odprowadzania płynnego potu, moczu i innych płynów fizjologicznych przez wyroby odzieżowe, higieroczne i opatrunkowe (stosujemy do badań znormalizowane substytuty moczu, krwi, potu).
  • Ocena zdolności odprowadzania wody z mokrej powierzchni przez wyroby powszechnego użytku, takich jak ręczniki, ścierki, itp.
  • Ocena wyrobów technicznych, zwłaszcza, geowłóknin i przędz z udziałem proszków lub włókien wysokoabsorbcyjnych z przeznaczeniem na budowę dróg, kabli, składowisk śmieci, dla ogrodnictwa rolnictwa.

Nowoczesne rozwiązanie układu pomiarowego zapewnia szybki, zautomatyzowany pomiar z pełnym oprogramowaniem, które pozwala na wybór wskaźnika w zależności od potrzeb użytkownika oraz statystyczne opracowanie wyników.
Układ pomiarowy składający się z przyrządu współpracującego z komputerem i drukarką zamontowany jest w typowym biurku.

Oferta dotyczy zarówno usługowego wykonywania badań jak i możliwości zakupu przyrządu wraz z licencją metody.

Cena przyrządu i metody może być przedmiotem negocjacji.

 

Kontakt i informacje:

Laboratorium Badania Surowców i Wyrobów Włókienniczych
tel 42 61-63-140
tel 42 61-63-141
tel 42 61-63-142
fax 42 67-92-638
e-mail: krolikowska@iw.lodz.pl


Oczekując zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do współpracy.

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych