instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Rodzaj działalności


mini_content_lab.jpg

 

Standard 100 by Oeko-Tex® - Laboratorium jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak Standard 100 by Oeko-Tex®.

  

 

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
jest laboratorium obejmującym swoją działalnością badania ekologiczne 
(właściwości higieniczne) wyrobów włókienniczych w wybranym zakresie
 

Wykonuje badania dla potrzeb:

 • oceny i certyfikacji wyrobów włókienniczych
 • certyfikacji Standard 100 by Oeko-Tex® 
 • prac badawczych i wdrożeniowych
 • doradztwa i ekspertyz
 • oceny higienicznej wyrobów włókienniczych w tym pokryć podłogowych i artykułów wyposażenia wnętrz
 

Wyroby włókiennicze, akcesoria towarzyszące oraz zabawki

w zakresie akredytacji:

 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów - odporność wybarwień 
 • oznaczanie pH wyciągu wodnego
 • badanie zawartości formaldehydu 
 • oznaczanie całkowitej zawartości kadmu i ołowiu 
 • oznaczanie migracji określonych pierwiastków wg PN-EN 71-3 
 • badanie obecności barwników azowych (AZO) mogących uwalniać aminy kancerogenne wymienione w Dyrektywie 2002/61/WE (grupa MAK III, kat. 1 i 2) 
 • oznaczanie fumaranu dimetylu (DMFu) na zgodność z REACH 
 • oznaczanie ftalanów (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) na zgodność z REACH 
 • oznaczenie pentachlorofenolu (PCP)  
 • oznaczanie organicznych związków cyny (TBT, DBT, TPhT, DOT) na zgodność z REACH 

poza zakresem akredytacji

 • badanie zapachu 
 • badanie emisji formaldehydu (badanie w komorach emisyjnych)
 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN-EN 121472 i PN-EN 1811 
 • oznaczanie metali ekstrahowanych kwaśnym sztucznym potem 
 • oznaczanie trichlorofenoli i tetrachlorofenoli 
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów (przenośniki  chloroorganiczne)  
 • oznaczanie zawartości pestycydów 
 • oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCBs) 
 • badanie emisji związków lotnych (badania w komorach emisyjnych) 
 • i wiele innych badań
 


Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Oeko-Tex (Testex, Schweizer Textilprüfinstitut – Zürich).
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych