instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Kontakt |Opis


Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów, prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe oraz usługowe w zakresie:

 • Nowych materiałów i technologii
  • Mikro- i nanotechnologia włókiennicza, w tym materiały bioaktywne do zastosowań
   w ochronie zdrowia człowieka,
  • Wykorzystanie procesów biotechnologicznych w technologiach włókienniczych,
  • Badania w zakresie włókienniczych materiałów o właściwościach barierowych dla czynników fizycznych i biologicznych (np. UV, mikroorganizmy),
  • Wyroby techniczne o właściwościach maskujących oraz tłumiących pola elekromagnetyczne,
  • Nowe kierunki badań nad przetwarzaniem polimerów i ich modyfikacją,
  • Włókniny pneumotermiczne (melt-blow) na bazie poliolefin i polimerów biodegradowalnych i ich kompozyty m.in. z chitozanem, węglem aktywnym do zastosowania w ochronie środowiska, technice i medycynie.
 • Ochrony środowiska
  • Zagadnienia ochrony środowiska w polskim przemyśle włókienniczym - analiza
   i wdrażanie dyrektyw UE,
  • Kompleksowa obróbka ścieków pofarbiarskich z wykorzystaniem filtracji membranowej, metod biologicznych oraz zaawansowanego utleniania,
  • Proekologiczne technologie wykończalnicze, między innymi nadtlenkowe metody okresowego bielenia wyrobów z włókien bawełny i lnu,
  • Energooszczędny proces apreturowania tkanin metodą "mokro na mokro",
   z wykorzystaniem techniki odsysania próżniowego do odwadniania wyrobów włókienniczych.
 • Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle włókienniczym - technologie odzysku wody i ciepła ze ścieków włókienniczych
oraz prowadzi prace w zakresie:
 • Pomiaru barwy i recepturowania,
 • Szkoleń, ekspertyz i doradztwa specjalistycznego w zakresie technologii wykończalniczych i inżynierii środowiska,
 • Działalności normalizacyjnej.

 

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż. Lech Kos
tel. 42 61-63-111
fax 42 67-92-638
e-mail: lkos@iw.lodz.plOsoby do kontaktu:


mgr inż. Joanna Lewartowska
tel. 42 61-63-115
e-mail: lewartowska@iw.lodz.pl

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych