Bazy Danych

Ostatnia aktualizacja 01.03.2007 r.

Zasady udostępniania baz danych Instytutu Włókiennictwa

Bazy udostępniane są, na podstawie decyzji Nr 1224/W/DOT/D/97 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 15.10.1997 r. Właściciel baz danych, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, wyraża zgodę na wykorzystanie opracowań zawartych w bazach danych przez uprawnionych użytkowników pod warunkiem podania źródła informacji.
Powielanie i publikacja danych zawartych w bazach wymaga każdorazowo odrębnej zgody Instytutu Włókiennictwa.
Bazy utworzone są w systemie CDS/ISIS versja 3.08 (©UNESCO 1997) i pracują w standardzie ISO-8859-2. Oprogramowanie baz:
System Expertus WWW®, Splendor Systemy Informacyjne S.C., Poznań.

BazTech Bibliograficzno-abstraktowa "Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech" jest tworzona przez Konsorcjum 22 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej od 1998 r. W bazie indeksowane są artykuły z ponad 370 polskich czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych twórców bazy, w tym również "Prace Instytutu Włókiennictwa".

Baza BazTech dostępna jest bezpłatnie w Internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do: isis@mail.iw.lodz.pl