instytut włókiennictwa
 
polski   english
Kontakt


Dyrektor Instytutu Włókiennictwa
dr inż. Tomasz Czajkowski
tel. 42 61 63 100
e-mail: info@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Maciej Boguń
tel. 42 61 63 100
e-mail: info@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Pełnomocnik Dyrektora ds. Naukowych 
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. nadz. IW
tel. 42 25 34 405
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej
dr Jakub Pietkiewicz
tel. 42 61 63 163
e-mail: jpietkiewicz@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości
mgr inż. Jolanta Soltyszewska
tel. 42 61 63 270
e-mail: soltyszewska@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Pełnomocnik Dyrektora ds. Produkcji Doświadczalnej
mgr inż. Andrzej Majchrzak
tel. 42 61 63 240
e-mail: majchrzak@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
mgr Dariusz Banachowicz
tel. (0-42) 61 63 106
fax  (0-42) 67 92 638
e-mail: dbanachowicz@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Sekretariat Dyrektora IW
Magdalena Marciniak
tel. 42 61 63 101
fax 42 67 92 638
e-mail: info@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Jolanta Filich
tel. 42 61 63 105
fax 42 67 92 638
e-mail: info@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Recepcja ul. Brzezńska 5/15
tel. 42 61 63 210
kom. 506 812 558

Sekretariat Gdańska 118
Magdalena Matusiak
tel. 42 25 34 404
fax 42 25 34 490
e-mail: mmatusiak@iw.lodz.pl

ul. Gdańska 118

Recepcja ul. Gdańska 118
tel. 42 25 34 400
kom. 507 024 714

Główna Księgowa
mgr Hanna Paszkiewicz
tel. 42 61 63 102
e-mail: paszkiewicz@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Dział Marketingu
mgr inż Anna Woźniak
tel. 42 61 63 251 
e-mail: awozniak@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Dział Sprzedaży 

mgr Jakub Borowczyk
tel. 42 61 63 262
e-mail: jborowczyk@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Dział Handlowy
Anna Piasecka
tel. 42 61 63 265
fax 42 67 92 787
e-mail: piasecka@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT
mgr inż. Piotr Kantor
tel. 42 25 34 432
fax 42 25 34 463
e-mail: pkantor@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Zakład Naukowy Chemii Włókienniczej i Modyfikacji Wyrobów

dr inż. Lech Kos
tel. 42 61 63 111
e-mail: lkos@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. nadzw. IW
tel. 42 25 34 405
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa
dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. 42 25 34 488
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych 
dr inż. Ewa Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
mgr inż. Jerzy Piestrzeniewicz
tel. 42 61 63 130
e-mail: jpiestrzeniewicz@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
dr inż. Beata Witkowska
tel. 42 25 34 419
e-mail: bwitkowska@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych
mgr Magdalena Kiwała
tel: 42 61 63 143
e-mail: mkiwala@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Laboratorium Badań Palności Wyrobów
mgr inż. Małgorzata Szejna
tel. 42 25 34 435
e-mail: mszejna@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy

mgr Agnieszka Dałek
tel. 42 25 34 422, 425
e-mail: ekologia@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych
mgr inż. Stanisława Wróbel
tel. 42 25 34 430
e-mail: swrobel@iw.lodz.pl
ul. Gdańska 118

Dział Zapewnienia Jakości
mgr inż. Jolanta Soltyszewska
tel. 42 61 63 270
e-mail: soltyszewska@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 1/3

Dział Obsługi i Współpracy z Zagranicą
mgr Adam Lis
tel. 42 61 63 186
e-mail: alis@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Główny Specjalista ds. Technicznych i Inwestycjii 
inż. Tomasz Barański
tel. 42 61 63 285
e-mail: tbaranski@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Dział Techniczny i Inwestycji
mgr inż. Sławomir Burzyński
tel. 42 61 63 281
e-mail: burzynski@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Dział IT
mgr Tomasz Dziekański 
tel. 42 61 63 234
fax 42 67 92 638
e-mail: tdziekanski@iw.lodz.pl


Dział Finansowo-Księgowy, Z-ca Głównego Księgowego
mgr Anna Gajdzicka 
tel. 42 61 63 220
e-mail: agajdzicka@iw.lodz.pl 
ul. Brzezińska 5/15

Dział Spraw Pracowniczych i Administracji 
mgr Anna Złota
tel. 42 61 63 212
e-mail: azlota@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15

Inspektor BHP i P.Poż
mgr Marek Krzeczewski
tel. 42 61 63 215
e-mail: mkrzeczewski@iw.lodz.pl
ul. Brzezińska 5/15


 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych