instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Rodzaj działalności


mini_content_lab.jpg

 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Laboratorium jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

  

 

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
jest laboratorium obejmującym swoją działalnością badania ekologiczne 
(właściwości higieniczne) wyrobów włókienniczych w wybranym zakresie
 

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb:

 • certyfikacji wyrobów włókienniczych,
 • prac badawczych i wdrożeniowych,
 • doradztwa i ekspertyz,
 • oceny higieniczności wyrobów włókienniczych w tym pokryć podłogowych i artykułów wyposażenia wnętrz.

Dla wyrobów włókienniczych, zabawek i akcesoriów towarzyszących Laboratorium wykonuje następujące badania:

 • oznaczanie pH ekstraktów wodnych,
 • oznaczanie zawartości formaldehydu* – wolnego i zhydrolizowanego metodą ekstrakcji wodnej,
 • oznaczanie całkowitej zawartości ołowiu i kadmu*,
 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN EN 1811*,
 • oznaczanie zawartości metali ciężkich ekstrahowanych sztucznym potem,
 • badanie migracji określonych pierwiastków wg normy zabawkowej PN-EN 71-3:2014,
 • oznaczanie zawartości pestycydów chloro- i fosforganicznych 
 • oznaczanie zawartości monochlorofenoli, dichlorofenoli, trichlorofenoli, tetrachlorofenoli i pentachlorofenoli*,
 • badanie obecności kancerogennych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych* (klasa MAK III A1 i A2),
 • badanie zawartości barwników alergennych,
 • oznaczanie emisji formaldehydu i innych związków lotnych – badanie w komorach emisyjnych,
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów (przenośniki chloroorganiczne),
 • oznaczanie fumaranu dimetylu* (DMFu),
 • oznaczanie ftalanów* w tworzywach sztucznych (zabawki, obuwie i in.),
 • oznaczanie organicznych związków cyny*,
 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów:
  • badanie odporności wybawień na działanie: potu kwaśnego i alkalicznego, śliny i potu, wody, prania, czyszczenia chemicznego, suchej obróbki termicznej, prasowania, tarcia suchego i mokrego, rozpuszczalników, tarcia na rozpuszczalniki,
  • badanie odporności włókienniczych pokryć podłogowych na szamponowanie,
  • badanie oleofobowości,
 • badanie zapachu.

 * – wskaźniki wymienione w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych