instytut włókiennictwa
Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP IW


Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Włókiennictwa (IW) składa się z następujących elementów usytuowanych po lewej stronie tzw. Podmenu:

 1. Strona Główna – uwzględnia podstawowe informacje dotyczące IW takie jak: adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres poczty elektronicznej oraz strony głównej IW, a także numer NIP i REGON.
 2. Przedmiot działalności i kompetencje - zawiera informacje dotyczące zakresu działania i kompetencji IW.
 3. Status prawny - przedstawia informacje dotyczące statusu prawnego IW.
 4. Struktura organizacyjna – zawiera aktualne informacje dot. schematu organizacyjnego IW oraz dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych.
  a) Schemat organizacyjny
  b) Dyrekcja
  c) Zakłady Naukowe
  d) Laboratoria Badawcze
  e) Zakład Certyfikacji
  f) Pozostałe komórki organizacyjne
 5. Organy Instytutu, osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje 
 6. Struktura własnościowa Instytutu Włókiennictwa - opisuje strukturę własnościową IW.
 7. Majątek – zawiera informacje na temat majątku IW. 
 8. Zamówienia publiczne – zwiera link do strony IW, na której opublikowane są wszystkie aktualne zamówienia publiczne. 
 9. Oferty Pracy – zwiera link do strony IW, na której opublikowane są wszystkie aktualne oferty pracy oraz konkursy.
 10. Strona Główna BIP – zawiera czytelny link (www.bip.gov.pl), którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.
 11. Strona Główna IW - zawiera czytelny link (www.iw.lodz.pl) do strony głównej IW
 12. Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP IW – zawiera informacje (wskazówki), które ułatwiają poruszanie się po stronie podmiotowej BIP IW.
 13. Redakcja biuletynu – zawiera informacje dotyczące osób redagujących ww. stronę. 

 

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. Instytutu Włókiennictwa.

 

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Podmenu. 

Niektóre informacje tj. kompetencje Dyrektora IW oraz Rady Naukowej (RN), a także regulamin RN, zawarte są w formie załącznika PDF. W celu ich otworzenia należy mieć wcześniej zainstalowany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej np. www.adobe.com

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP IW można skopiować lub wydrukować. 

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący (Szukaj w BIP), umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji w obrębie strony podmiotowej BIP IW. Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Strona podmiotowa BIP Instytutu Włókiennictwa jest zgodna z:

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
    (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).
c) Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 371).

 

Podmiot udostępniający informację: Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informację: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 19.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 19.05.2016r

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
strony internetowe