instytut włókiennictwa
Status prawny


Instytut Włókiennictwa jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Rozwoju, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043804.

Instytut działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 371;
  2. Statutu Instytutu Włókiennictwa zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki w dniu 20 maja 2015 roku; Statut
  3. Ustawy z dnia 30.04.2010 roku o zasadach finansowania nauki tj. Dz. U.z 2014 roku, poz. 1620 z późniejszymi zmianami;
  4. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi zmianami;
  5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  20 czerwca 2007 roku /Dz. U. z 2007 roku nr 115 poz. 799/ w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" oraz Instytutu Architektury Tekstyliów;
  6. Ustawy z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych tj. Dz. U. 2013 roku, poz. 1384 z późniejszymi zmianami/;
  7. Zarządzenia nr 5/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 30 stycznia 1986 roku w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Włókiennictwa w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 27/ORG/88 Ministra Przemysłu z dnia 14 kwietnia 1988 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/ORG/86 Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 stycznia 1986 r., zmienionego zarządzeniem nr 29/Org/94 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 kwietnia 1994 roku;
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.2164;
  9. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późniejszymi zmianami;
 

Podmiot udostępniający informację: Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informację: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 26.02.2009r
Data publikacji: 06.03.2009r
Data modyfikacji: 24.05.2017r
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
strony internetowe