instytut włókiennictwa
Przedmiot działalności i kompetencje


Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach biotechnologii i pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących rozwoju technik i technologii włókienniczych, nowych konstrukcji wyrobów włókienniczych i ich wzornictwa oraz przystosowywanie wyników tych prac do wdrożenia w przedsiębiorstwach przemysłowych, a w szczególności w zakresie:

 1. opracowywania nowych struktur i technologii wytwarzania wyrobów włókienniczych;
 2. opracowywania metod badań i oceny materiałów włókienniczych;
 3. prowadzenia badań i prac dotyczących inżynierii materiałów włókienniczych, w tym stosowanych w obszarze medycznym;
 4. prowadzenia badań i prac dotyczących technologii materiałowych oraz odzieży ogólnego stosowania, zawodowej i specjalnej;
 5. prowadzenia prac w zakresie ekologii wyrobów włókienniczych; 
 6. prowadzenia prac w zakresie inżynierii środowiska i ochrony człowieka w środowisku pracy; 
 7. prowadzenia prac w zakresie chemii włókienniczej; 
 8. prowadzenia prac w zakresie biotechnologii;
 9. prowadzenia prac w zakresie organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwami włókienniczymi;

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut realizuje następujące prace:

 1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonuje badania i analizy oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki; 
 4. prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
 5. prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;
 6. prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
 7. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
 8. prowadzi działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Instytut prowadzi seminaria, szkolenia i kursy dokształcające.

Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, która obejmuje:

 1. prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji wyrobów, w ramach  posiadanych uprawnień;
 2. prowadzenie działalności usługowej w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji;
 3. prowadzenie działalności marketingowej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą;
 4. prowadzenie produkcji doświadczalnej i małotonażowej w zakresie:  
  • przędz z włókien tekstylnych i nici, 
  • tkanin włókienniczych, 
  • wykończania materiałów włókienniczych, 
  • gotowych wyrobów włókienniczych, 
  • dzianin, 
  • wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej, 
  • pozostałych wyrobów włókienniczych.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informację: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 27.02.2009r
Data publikacji: 06.03.2009r
Data modyfikacji: 19.05.2016r
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
strony internetowe